Úspěch nebo selhání

Každé propojení, které vede na webovou stránku, může být přínosem nebo naopak přítěží. Jak ale poznat vliv odkazu na úspěch či neúspěch SEO optimalizace? Tuto záhadu se pokusíme přiblížit v tomto článku stejně jako evoluci propojovacích odkazů během vývoje SEO optimalizace.

Proč máme strach z propojovacích odkazů?

Důvodů je hned několik. Když se podíváme zpětně na vývoj SEO optimalizace, uvědomíme si, že v této oblasti byly i takové doby, kdy byl každý odkaz vysoce ceněný a to především v případě, že jsme za něj nezaplatili ani korunu. Nezáleželo přitom na tom, z jaké stránky vede, zda je kvalitně zpracovaný nebo jestli je spojený s kvalitním obsahem. Zkrátka byl zdarma a zároveň přínosný.
Stejně jako se vyvíjela SEO optimalizace se ale začaly vyvíjet i samotné odkazy a začal se objevovat strach z nekvalitních odkazů, které by mohly mít negativní dopad na výsledky celého webu. Specialisté se tak zaměřili na pečlivé zkoumání každého linku a snažili se propojovat webovou stránku jen s těmi nejlepšími.
Kde se ale skrývá pravda? Jsou obavy ze špatných odkazů oprávněné?

Podívejme se na pět základních starostí, které jsou spojené s odkazy a které děsí specialisty v oblasti SEO optimalizace.

  1. Uměle získané odkazy

Uměle získanými odkazy jsou myšleny takové odkazy, které nebyly přirozeně dány na základě kvalitního obsahu a byly tak uměle vytvořeny nebo zakoupeny. Mezi některými specialisty převládá názor, že linky, které nebyly přirozeně vytvořeny, jsou automaticky špatnými odkazy a mají spíše negativní vliv na umístění v hodnocení.
Pravdou ale zůstává, že pokud bychom čekali pouze na linky, které byly vytvořeny přirozenou cestou, také bychom se nemuseli nikdy dočkat.
Dalším názorem, který mezi některými firmami/profesionály převládá je, že vytváření odkazů (link-building) není závislé na množství investovaných peněz. Opak ale bývá pravdou. Je velmi těžké, vytvořit opravdu kvalitní a rozsáhlou kampaň, který bude generovat potřebné odkazy bez velkého rozpočtu a volné ruky při investicích. Už jen proto, že je třeba vytvořený obsah propagovat, je třeba i finanční zázemí s dostatečným množstvím peněz.
Můžeme si uvést příklad v podobě emailové kampaně. Zpravidla se jedná o cílené emaily, které mají oslovit předem vybranou skupinu lidí a to neagresivním způsobem. V čem se ale liší takový email od požadavku o link? A je takový link přínosnější? Odpověď zní, že spíše ne. Google v podstatě neřeší, jak webová stránka odkaz získala a co proto musela udělat. Ve výsledku jsou oba linky přínosné a to s výrazně rozdílnými náklady/náročností.
Je tedy třeba obávat se strachu z umělých odkazů? Spíše ne.

  1. Strach z přirozeně vytvořených odkazů

Je to paradoxní, ale mnoho profesionálů má strach i z odkazů, které byly vytvořeny přirozeně.
Přirozené linky mohou přicházet i z takových webů, které nepatří mezi ty nejlepší a mnoho specialistů se tak obává jejich dopadu. Jako příklad si můžeme uvést mladého, začínajícího blogera, který zmíní Váš web na svém blogu. Je v takovém případě třeba žádat o odstranění odkazu? Nikoli. Dokud máme propojení odkazů pod kontrolou a máme jistotu, že odkazy nepřichází ze stránek s nízkou kvalitou nebo webových stránek zaměřených na spam, neměly by mít odkazy negativní vliv na výsledky a hodnocení webu.

  1. Odkazování na jiné weby z vlastního obsahu

Odkazy na jiné webové stránky jsou přirozenou součástí obsahu a neměly by být odstraněny jen kvůli obavám z penalizace ze strany Googlu. Přesto některé stránky tuto chybu dělají a pak nabízí návštěvníkům skvělý obsah, který má ale značná omezení právě kvůli chybějícím odkazům. Ve výsledku tak uživatel nemůže se zmíněnými informacemi nějak pracovat a musí sám dohledávat weby, se kterými obsah souvisí. Je třeba myslet, že hlavním cílem webové stránky je stále dobrá zkušenost návštěvníka a jednoduché ovládání. Tento cíl je ale odstraněním odkazů na jiné weby narušen a má spíše negativní dopad.

  1. Obavy z odkazů s atributem nofollow

Google se neustále snaží bojovat s neetickými postupy, které někteří SEO specialisté používají. Jedním z výsledků tohoto boje je i atribut „nofollow“, který svým způsobem znehodnotí odkaz a ten se následně nepočítá do hodnocení webové stránky. Je ale třeba, dávat nofollow všude a zamezit tak přirozenému hodnocení webu? Nikoli. Důležitým faktorem u využití tohoto atributu je porozumění, jak webové stránky fungují.
V případě doporučení služby/produktu nebo webové stránky na základě zlepšení vlastního obsahu nebo jeho rozšíření není třeba nofollow používat.
Naopak u placených a propojovacích odkazů se využití toho atributu může vyplatit.

  1. Strach z Googlu

 
Google je jakýsi obr, kterého se každý bojí. Každý očekává, že bude Googlem za něco potrestán, ať už se jedná o vytváření odkazů nebo špatnou optimalizaci.
Bohužel je to strach oprávněný. V minulosti nalezneme mnoho stránek, které byly neprávem penalizovány a jejich práce přišla v niveč i v takových případech, kdy na porušení zásad neměly žádný podíl.
Je tedy dobré, mít z Googlu přirozený respekt? Ano. Je třeba, dělat věci správně a snížit tak riziko na minimum.