Google testuje mnohotvárné vybrané příspěvky ve výsledcích vyhledávání zobrazených na počítači

Dejte si pozor na tyto změny ve vybraných příspěvcích na Google.

Začátkem tohoto roku Googlezačal s mnohotvárnými vybranými příspěvky v jejich výsledcích vyhledávání v mobilním zobrazení. Nyní Google započal testování toho samého v zobrazení počítačovém, aby to všechno bylo tak nějak na „stejné úrovni“.

Co vlastně jsou tyto mnohotvárné vybrané příspěvky?
Jak jsme již popsali dříve, když byly zavedeny u mobilních zobrazení, mnohotvárné vybrané příspěvky se objeví u požadavků, které jsou dostatečně široké na to, aby byla umožněna a byl dostatečný prostor pro více než jednu interpretaci dané fráze či klíčových slov, které jsou vyhledávány. V těchto případech výsledky vyhledávání, které se vrátili uživateli jako reakce na jeho zadání požadavku, budou zahrnovat více než jedny vybrané příspěvky, s původní žádosti znovu zadanou jako otázka, kterou algoritmus předpokládá od uživatele či o které si myslí, že by mohla uživateli posloužit, a výsledky zobrazené v tomto mnohotvárném výběru budou reflektovat tyto nové otázky.

Co nám tedy bude Google ukazovat?
Ne všechny žádosti zadané pátrajícími po internetu jsou tak jasné, aby jim vyhledávač dal ihned odpovědět. Takže tím, že Google dá těmto hledajícím jednu odpověď na nejasný požadavek, který může mít více než jednu odpověď, se vystavuje určitému riziku. Google může dát hledajícím klidně i dvě odpovědi tím, že vyloží daný požadavek hledajícímu dvěma způsoby, aby hledající mohl takovéto zpracování žádosti pochopit. Tady je screenshot z mobilní verze vyhledávání:

Google testuje přesně tohle pro počítačová zobrazení. Nyní Google toto zobrazení mnohotvárného výběru příspěvků testuje na výsledcích vyhledávání pro počítačové verze. Tady jsou některé tweety, které popisují dané testování:

Vypadá to tak, že tento test již není dále aktivní a je teprve před spuštěním pro všechny uživatele.

Proč na tom záleží?
Ukazovat jistý výběr příspěvků může být velká výhra pro internetový vyhledávač. Vybrané příspěvky, také někde zmiňované jako pozice nula (zero position), mohou pohánět velmi velké procento provozu od Google na nějakou stránku. Pokud ale začne Google ukazovat více vybraných příspěvků různých interpretací, tak to může ovlivnit to, kolik provozu se dostane k vaší stránce. Tak si dejte pozor na to, jak se vybrané příspěvky mění jak na počítačových, tak na mobilních verzích zobrazení, což je nesmírně důležité.